Ngày có hiệu lực: 01/01/2021

1. Chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng bao gồm những điều khoản và những điều kiện mà người dùng phải chấp nhận. Điều khoản sử dụng là những quy định về việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ, những thông tin từ vay24h.com.vn.

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ vay24h.com.vn, bạn đều phải tuân thủ và bị ràng buộc  theo những điều khoản mà chúng tôi đưa ra.

Trong trường hợp người dùng không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không đồng ý với một trong những điều khoản sử dụng chúng tôi đề ra thì bạn có thể ngừng lại việc sử dụng và truy cập những dịch vụ của vay24h.com.vn.

2. Truy cập trang Web

vay24h.com.vn có quyền được thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ và những thông tin mà vay24h.com.vn cung cấp. Việc thay đổi này có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào, không cần thông báo trước. Nếu người dùng muốn truy cập và sử dụng dịch vụ của vay24h.com.vn thì bạn có thể sẽ cần phải cung cấp thông tin đăng ký mà chúng tôi yêu cầu.

Những thông tin mà bạn cung cấp cho vay24h.com.vn cần đảm bảo về tính chính xác và cập nhật mới nhất. Và những thông tin mà bạn cung cấp cho vay24h.com.vn đều được điều chỉnh theo chính sách bảo mật của vay24h.com.vn.

Tên tài khoản và mật khẩu hoặc những thông tin liên quan đến an minh và bảo mật của website bạn đều phải giữ bảo mật, không được tiết lộ với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để tránh sơ hở thông tin cá nhân về tài khoản của bạn cũng như quyền truy cập của bạn.

Tài khoản đã được xác nhận là của bạn thì những thông tin về tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập cần phải giữ bảo mật, không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác để đảm bảo quyền truy cập và sử dụng những dịch vụ của vay24h.com.vn. Nếu như có hành vi truy cập trái phép trên tài khoản của bạn thì hãy ngay lập tức thông báo với chúng tôi để được giải quyết kịp thời. Trong trường hợp tài khoản của bạn mất an toàn, chúng tôi sẽ có quyền vô hiệu hóa tài khoản hoặc số nhận dạng tài khoản

3. Thương hiệu

Chỉ khi được sự cho phép của vay24h.com.vn bằng văn bản thì bạn mới có thể sử dụng thương hiệu của vay24h.com.vn. Đối với bên thứ ba thì việc sử dụng biểu tượng cũng như các sản phẩm, dịch vụ và thiết kế của vay24h.com.vn không nhất thiết phải thông qua hoặc chỉ ra sự liên kết giữa 2 bên.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Trong các điều khoản truy cập và sử dụng dịch vụ của vay24h.com.vn cho phép bạn sử dụng dịch vụ của vay24h.com.vn với mục đích phi thương mại.

Tuy nhiên bạn không được phép sao chép, tái xuất bản và sửa đổi hoặc truyền tải bất kỳ nội dung và tài liệu ở trên website của vay24h.com.vn. Chỉ trừ khi thiết bị máy tính hoặc trình duyệt web mà bạn đang sử dụng có tính năng tự động.

5. Hành vi bị nghiêm cấm

vay24h.com.vn cho phép bạn chỉ có thể sử dụng những dịch vụ với mục đích hợp pháp và thỏa mãn những điều khoản sử dụng của vay24h.com.vn. Nghiêm cấm những hành vi sử dụng dịch vụ với mục đích có vi phạm pháp luật.

6. Đóng góp của thành viên

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm chức năng tin nhắn, các trang web cá nhân, bảng tin và nhiều tính năng tương tác khác. Hay đây còn được gọi là các dịch vụ tương tác. Tính năng tương tác cho phép người dùng truyền tải hoặc xuất bản nội dung hoặc tài liệu cho người khác, đây còn được gọi là hoạt động đóng góp chung của các thành viên.

Khi người dùng cung cấp một loại thông tin đến dịch vụ của vay24h.com.vn thì thông tin đó không còn được coi là thông tin bảo mật. Mà đó được coi là sự cung cấp cũng như sự đóng góp của bạn trên dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin này, chúng tôi sẽ không thể thu hồi vĩnh viễn thông tin để tái xuất bản hoặc sửa đổi thông tin.

Những thông tin bạn đã đóng góp cho vay24h.com.vn phải do bạn sở hữu hoặc kiểm soát. Ngoài ra những thông tin này phải được đảm bảo chính xác, hợp pháp và độ tin cậy cao. Đối với bên thứ ba, chúng tôi sẽ không có trách nhiệm nào về tính chính xác của nội dung đóng góp từ người dùng.

7. Giám sát và thi hành

Quyền hạn của vay24h.com.vn:

  • vay24h.com.vn có quyền từ chối hoặc loại bỏ những đóng góp của thành viên, có quyền sửa đổi những đóng góp này theo hướng cần thiết.
  • Có quyền tiết lộ những thông tin về danh tính của bạn cho bên cơ quan có thẩm quyền.
  • vay24h.com.vn có quyền ngưng quyền truy cập dịch vụ của bạn với bất kỳ lý do gì.

vay24h.com.vn không thể duyệt toàn bộ tài liệu được đăng tải lên Website và cũng không thể loại bỏ những thông tin này một cách tức thì sau khi thông tin này mới được đăng tải.

Đối với bên thứ 3, chúng tôi sẽ hoàn toàn không trách nhiệm về việc kịp thời loại bỏ những thông tin, những đóng góp của thành viên sau khi được đăng tải trên Website của vay24h.com.vn.

8. Tuân thủ tiêu chuẩn nội dung

Những nội dung mà thành viên đóng góp cho website đều phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Và bất kỳ nội dung nào thành viên đá đóng góp cho website đều được áp dụng theo tiêu chuẩn.

9. Dựa vào các thông tin cung cấp

Các thông tin được thông qua dịch vụ hoặc có sẵn trên website của vay24h.com.vn chỉ được sử dụng với mục đích thông tin chung. Những thông tin này sẽ được vay24h.com.vn cập nhật theo thời gian, tuy nhiên nội dung của chúng sẽ không nhất thiết được cập nhật đầy đủ hoặc không nhất thiết phải hoàn chỉnh.

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của vay24h.com.vn được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh và chúng sẽ có thể được thay đổi bất kỳ thời điểm nào.

Trách nhiệm liên quan đến tính chính xác, độ hoàn thiện cũng như các kết quả sử dụng của thông tin trên website không phải là trách nhiệm của vay24h.com.vn. Và bạn sẽ phải có trách nhiệm với hành động khi sử dụng thông tin trên website vay24h.com.vn.

10. Vấn đề Vi phạm bản quyền

Vấn đề vi phạm bản quyền là một trong những vấn đề chúng tôi hết sức quan tâm. Khi thông tin vi phạm bản quyền chúng tôi sẽ lập tức thông báo theo đúng quy định của pháp luật. Khi bạn chắc chắn rằng thông tin mà bạn cung cấp cho website đã vi phạm bản quyền thì bạn có thể gửi yêu cầu đến vay24h.com.vn qua hình thức liên hệ phù hợp để loại bỏ thông tin.

11. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan điều khoản sử dụng của đến bạn/bên thứ ba chúng tôi sẽ không có trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về trường hợp về hậu quả phát sinh khi sử dụng dịch vụ của website vay24h.com.vn.

12. Từ chối các bảo đảm

Những tập tin có sẵn trên web hoặc những tập tin tải về từ internet hoàn toàn không được đảm bảo an toàn, không chứa virus hoặc các mã phá hoại. Do vậy bạn phải chịu trách nhiệm và hoàn thành thủ tục để đáp ứng cho việc kiểm tra các yêu cầu bảo vệ thông tin, tránh virus hoặc các loại mã phá hoại thông tin.

Cập nhật lần cuối: 08:55 PM, 28/03/2021